Sustainability

Ignite Capital Management AS (“Ignite”) considers (Ignite Capital Fund I AS) (“Fund I”) an Article 8-type fund under the SFDR, meaning that Fund I promotes, amongst other characteristics, environmental or social characteristics and that the companies in which investments are made follow good corporate governance practices.

Someting on your mind?

Let us know if you have any questions

Contact us here

 

Ignite Capital Management AS (“Ignite”) betrakter (Ignite Capital Fund I AS) (“Fund I”) som et artikkel 8-type fond under SFDR, noe som betyr at Fond I skal investere i selskaper med gode miljømessige og sosiale egenskaper samt følger god selskapsstyring.

For å lese mer, trykk på linken nedenfor.
Bærekraftsrelatert informasjon (Norsk)

 

Ignite Web Site Sustainability Disclosure 012024